תקנון חברת רביד שיווק

הקנייה באמצעות אתר- דלו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד מפעילי או בעלי האתר ו / או מי מטעמם אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובתנאיו המפורטים להלן.


מועד אספקה
אנו משתדלים להוציא את ההזמנה כבר ביום קבלתה במידה והמוצרים קיימים במלאי, במידה ולא מועד האספקה הינו עד 14 ימים. ובלבד שהימים שיבואו במניין הימים יהיו ימי עסקים.

מוסכם ע"י המזמין כי בכל מקרה של עיכוב במשלוח ע"י כוח עליון מסיבה שאינה תלויה באתר או במי מעובדיו מוותר המזמין מראש על כל טענה או תביעה כנגד האתר וכי ידוע למזמין כי לאתר הזכות הבלעדית לבטל את העסקה שבוצעה ולהשיב את הכספים ששולמו אם שולמו למזמין.

ביטול עסקה

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
ה. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ז. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית".

1. אתר זה עוסק במכירות קמעוניות ומתוחזק ע״י חברת רביד שיווק

2. בעצם שימוש באתר ורכישה בו המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון ,והוא מסכים לתנאי השימוש ולהגלות המופיעות בו .

3. מוצרי הנקיון יש להישמר מילדים , המוצרים הם לא למאכל אדם !

4. תקנון זה מתעדכן מידי פעם נא עיין בו לבדיקת שינויים ,הנוסח המחייב את הלקוח והחברה הינו תמיד

האחרון המפורסם באתר.

5. החברה נותנת תמיכה טלפונית להזמנות ופתרון בעיות בטלפון 054-4098976 בשעות תשע בבוקר עד שתיים בצהרים בימים א עד ה .השרות ניתן בכל תחומי מדינת ישראל.

6. מחיר המוצרים שבאתר הם ללא דמי משלוח וכוללים מע״מ כחוק.

7. בסיום ההזמנה יידרש הלקוח לסמן האם הוא מסכים להשארת המוצרים ליד הדלת אם הוא לא נמצא.

8. יודגש שהלקוח יישא באחריות המלאה במידה והמוצרים לא יגיעו אליו מכל סיבה כלשהי ולא יתבע את החברה בגין חוסר של חלק או כל ההזמנה.

9. התשלום באתר הוא באמצעות כרטיס אשראי או צ'ק .

10. מינימום הזמנה מהאתר שלושה פריטים.

11. מעל 200 ש״ח הזמנה לא יגבו דמי משלוח

12. דמי משלוח מתחת ל100 ש״ח הזמנה עומדים על 20 ש״ח

13. ההזמנה תסופק ללקוח עד 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה.

14. במידה וההזמנה נשלחה בדואר ישראל ובדואר ישראל היו עיקובים החברה אינה אחראית על האיחור.

15. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שיגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה באתר או מהמוצרים

16. החברה לא תהה אחראית לנזק שיגרם ללקוח או לצד ג בכל הקשור למוצרים שהחברה קונה מהיצרן או היבואן .

17. החברה תפעל בכל דרך חוקית כנגד מי שינסה לבצע פעולות שיבוש פעולות באתר.חדירה לא מורשית לנתונים ולשרתים בדיקה וסריקה של האתר לבדיקת חדירותו ונסיון לשבש את השרות.

18. אין להעתיק ,להפיץ,לשכפל,למכור,או להציג את חומרי האתר ללא אישור בכתב מהחברה.

לרבות התוכנה היישומים עיצוב האתר והקבצים הגרפיים והתמונות,הטקסטים ,התכנים התהליכים והטכנולוגיה המשמשת את האתר.שהינם בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה.


הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף ובלבד שהכרטיס הוא אחד מכרטיסי האשראי המופעים בדף הכניסה לאתר.

האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה.אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל,בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה,יודיעו על כך המוכרים ואו האתר לצרכן תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף המלא ששולם. אישור הקליטה אינו מהווה אישור לכך כי המוצר מצוי במלאי וכי יסופק.

לאחר קליטת הנתונים, קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ומשנמצא המוצר המוזמן במלאי ישלח המוצר לצורך משלוח לכתובת המזמין ע"פ הפרטים שמסר.


למפעילי האתר ולמנהליו שמורה זכות בלתי חוזרת שלא לספק את המוצרים המופעים באתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכרטיס האשראי בבעלות המזמין לא חויב ואם חויב ובלבד שהחיוב יבוטל או שהסכום ששולם יושב למזמין.

אחריות
האתר ו/או מימטעמו אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים,לאיכותם ו/או לצבעם ועצם הצגתם באתר אינה מהווה המלצה לרכישתם.
האחריות למוצרים הינה ע"פ המצוין באתר אם מצוין לגבי מוצר ספציפי ואם לא ע"פ האחריות הניתנת ע"י היבואן או היצרן של המוצר .

ספר המוצר תעודת האחריות אם קיימת תסופק עם המוצר ע"י היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים בכל אריזת מוצר אם מופעים.

תעודת האחריות תהא כאמור באחריות היבואן המשווק או היצרן ובלבד שהמזמין יפעל ע"פ האמור בתעודה והוראות ההפעלה של המוצר.

הנני מאשר כי קראתי את האמור לעיל בעיון וכי אנוכי מצהיר כי הנני מסכים לכל התנאים האמורים לעיל.

רביד שיווק - הכי קל בניקיון

טלפון: 054-4098976

דוא"ל: eyalooo@gmail.co

www.delu.co.il


יאלו עיצוב ובניית אתרים